Post Páirt Aimseartha le Gael-Taca

Corcaigh le Gaeilge

Folúntas: riarthóir oifige

 

Tá folúntas ag Gael-Taca Teo. do dhuine réamhghníomhach agus cumasach chun oifig Gael-Taca a riaradh. Post sé mhí a bheidh i gceist, trí lá in aghaidh na seachtaine. Beithfear ag súil go mbeidh an té a cheapfar cumasach agus muiníneach, agus go mbeidh siad in ann a léiriú go bhfuil bua eagraíochtúil acu agus gur féidir leo oibriú go héifeachtach le daoine eile.

 

Bheadh na tréithe a leanas ag sáriarrthóir ar an bpost:

 

 • Scil sa chumarsáid acu agus in ann oibriú go neamhspleách agus mar chuid d’fhoireann araon
 • Eolas, tuiscint agus spéis acu i gcúrsaí Gaeilge
 • Taithí acu ar obair riaradh oifige
 • Ard-chumas agus scileanna ríomhaireachta
 • Cur amach ar agus scileanna ar na meán shóisialta

 

Buncháilíochtaí

 

 • Sárchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa
 • Sárscileanna riaracháin, bainistithe airgeadais, ríomhaireachta agus tuiscint ar chúrsaí teanga agus gnó

 

Dualgais

 

 • Cuntais & tuairisciú rialta a sholáthar
 • Rith an tsiopa faoi stiúr an bhainisteora
 • Is gá ard-chaighdeán Gaeilge idir labhairt agus scríofa chomh maith le ceadúnas tiomána a bheith ag an té a cheapfar- D’fhéadfadh taisteal a bheith i gceist- d’íocfaí  costais  leis an té i gceist.
 • Guthán a fhreagairt; plé le fiosrúcháin, chomh maith leis an oifigeach forbartha  a choinneáil suas chun dáta ar chineál na fiosrúcháin agus an déileáil a rinneadh leo
 • Comhaid a choinneáil in ord agus in  eagar; agus  obair oifige de réir mar a iarrtar
 • Cuidiú leis an oifigeach fortartha ócáidí a eagrú agus riaracháin a dhéanamh ar thograí faoi leith.
 • Aon dualgais eile a leagtar síos ó am go ham.

Seol rphost chuig eolas@gael-taca chun foirm iarratais a lorg.

 

 

 

 

 

 

 

Tuarastal

 

 • Beidh an tuarastal uileaghabhálach agus ag brath ar scileanna an té a cheapfar. Beidh laethanta saoire dhá lá déag ag dul leis an phost seo.

 

 

 

Earcaíocht

 

 • Déanfar an t-agallamh iomaíoch a reáchtáil ag nó thar ceann Gael-Taca

 

Gearrliostáil: D’fhéadfaí iarratasóirí a chur ar ghearrliosta d’agallamh bunaithe ar eolas a thugtar san iarratas.  Sa chás nach meastar réasúnta é gach iarratasóir a chur faoi agallamh de bharr líon na n-iarratas faighte nó de bharr chaighdeán ginearálta eolais, oiliúna nó taithí na n-iarratasóirí, ní chuirfear faoi agallamh ach na hiarratasóirí sin is dóchúil a bheidh in ann caighdeán sásúil a léiriú san agallamh le go roghnófaí agus go molfaí chun na hoibre iad.

 

Triail Teanga: Déanfar an triail cháilitheach teanga a eagrú ag nó thar ceann Gael-Taca. Beidh sa triail teanga scrúdú scríofa ar ábhar ginearálta agus ar ábhar a bheidh bainteach le dualgais an phoist atá faoi chaibidil. Ní bheidh eolas ar théarmaí teicniúla neamhghnáthacha ag teastáil.

 

 

 

Ní mór láncheadúnas glan Éireannach tiomána a bheith ag an té a cheapfar, agus carr ar fáil dóibh le húsáid le haghaidh a gcuid oibre.

 

Ní mór don té a cheapfar a bheith ar fáil chun oibriú um thráthnóna agus ag an deireadh seachtaine uaireanta, agus a bheith solúbtha le linn tréimhsí gnóthacha.

 

 

 

Ní cur síos críochnúil é seo ar an bpost agus tá sé faoi réir athbhreithniú de réir riachtanais an róil i gceist.

 

 

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe le CV ar r-phost chuig eolas@gael-taca.com roimh 4pm Dé hAoine 1ú Aibreán  2016

 

Is fostóir comhionannas deiseanna é Gael-Taca Teo.