Nuachtlitir na Seachtaine 11.7.17

Ranganna do Dhaoine Fásta le Gaelchultúr. Fómhar 2017.

Fad an chúrsa: 10 seachtaine. Am gach ranga: 7.00-9.00in. Táille: €200.

Bunrang 2: Dé Luain, ag tosnú 25/9/17
Meánrang 1: Dé Máirt, ag tosnú 26/9/17
Meánrang 2: Dé Máirt, ag tosnú 26/9/17

Beidh na ranganna go léir ar siúl in ionad Gael-Taca. Tuilleadh eolais ó Ghaelchultúr ar (01) 484 5220.

Gradam Uí Chuanacháin

Tá Gradam Uí Chuanacháin ar oscailt d’iarratais anois. Má chuireann gnó an Ghaeilge chun cinn, cuir chugainn iad agus bídís mar chuid den chomórtas.

Club Leabhar

Beidh an Club Leabhar ar siúl amárach (Dé Céadaoin) ag 19.30. Bíonn an ócáid féin saor in aisce agus tá cóipeanna de ‘Cú Cosantóir’ fós ar fáil san ionad ar €12. Fáilte roimh chách i gcónaí agus fógrófar leabhar na míosa seo chugainn chomh maith le dáta do chruinniú Lúnasa ar ball!

Grúpa Tuismitheoirí agus Leanaí

Beidh grúpa tuismitheoirí agus leanaí ag bualadh le chéile san ionad Dé hAoine ag 11.00. Grúpa nua é seo agus tá fáilte roimh thuistí agus a leanaí chun comhluadair!

Ballraíocht

Ná déan dearúd go bhfuil ballraíocht ar oscailt i gcónaí agus go gcabhraíonn sé go mór le hobair Ghael-Taca; €10 do ghnáth-bhallraíocht, €5 do mhic léinn, agus Ballraíocht Órga ar €50 dóibh siúd atá ag iarraidh cúnamh bhreise a thabhairt dúinn. Tá ballraíocht ar fáil ónár suíomh anseo.

Imeachtaí

Ciorcal comhrá Dé Máirt (téir i dteagmháil roimh ré le fáil amach cá mbeidh siad ag bualadh le chéile!). An ciorcal comhrá ar siúl san ionad Déardaoin 11.00, mar is gnáth. Tá yoga ar sos don samhradh anois ach beifear ar ais deireadh mhí Lúnasa!

Úsáid an Ionaid

Tá an tIonad anseo oscailte d’aon duine nó grúpa atá uathu é a úsáid. Ní gá ach teagmháil a dhéanamh linn anseo agus beimid in ann teacht ar shocrú.

An Nuachtlitir

Má tá scéal ar bith agat don nuachtlitir nó rud éigin a cheapann tú ar ceart a bheith ann bí cinnte a bheith i dteagmháil linn.