Ceardlann Scríbhneoireachta 7/10/17

Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge Ghael-Taca 2017
Reachtálfar Ceardlann Scríbhneoireachta Gaeilge Ghael-Taca in Áras Ghael-Taca , 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh ar an Satharn, 07 Deireadh Fómhair óna 10.20am – 3.40pm.

Amchlár an lae

10.20 – 11.30
11.30 – 11.50 Sos le haghaidh caife/tae
11.50 – 1.00
1.00 – 2.00 Lón
2.00 – 3.40

An Chéad Chúrsa

An duine tú atá ag iarraidh scríobh as Gaeilge?
An bhfuil rud éigin le rá agat?
An dteastaíonn uait é a rá?
An bhfuil fonn ort tú féin a fhorbairt mar scríbhneoir?
Má fhreagraíonn tú formhór ma gceisteanna thuas le ‘tá’ tá tú san áit cheart!
Má cheapann tú go gcabhródh ceardlann scríbhneoireachta leat tá Hy-Brasil bainte amach agat cheana féin, a dhuine!

An Príomhchúrsa

Tá an chéad chúrsa ite agat. Seo na roghanna don phríomhchúrsa:
Gearrscéal (giota beag)
Splancscéal (Flash Fiction)
Úrscéal (giota beag)
Dán (dhá dhán)
Alt – píosa scríbhneoireachta de chineál ar bith – cuimhní cinn, dírbheathaisnéis etc (dhá lch.)

An Mhilseog

Beir leat dhá leathanach próis (prós de chineál ar bith atá ar an liosta thuas) NÓ dhá dhán go dtí an cheardlann. Ná beir leat níos mó ná sin, in ainm Chroim!

Caithfidh tú 11 cóip chrua de na leathanaigh sin a bhreith leat chuig an gceardlann agus iad a roinnt amach ar bhaill na ceardlainne – tá seo ríthábhachtach: má thagann tú gan cóipeanna de na leathanaigh (dhá leathanach nó dhá dhán) a bhfuil tú chun a léamh amach beidh baill eile na ceardlainne ag stracadh a gcuid gruaige amach (sé sin na baill le gruaig!) le teann frustrachais.
Iarrfar ort an dá leathanach sin (NÓ an dá dhán) a léamh amach os ard do bhaill eile na ceardlainne. Déanfar an rud a léitear amach a scrúdú, a phlé agus nochtfar tuairimí ina thaobh, olc, maith nó dona.

Gheobhaidh gach éinne cothrom na féinne ag an gceardlann seo. Tá an méid sin geallta.
Gheobhaidh gach éinne a fhreastalaíonn ar an gceardlann 20 nóiméad sa spotsolas. Ní bhfaighfidh éinne níos mó ná sin mar caithfear am a chur i leataobh chun nithe ginearálta a bhaineann le scríobh as Gaeilge a phlé agus tasc beag scríbhneoireachta a chur i gcrích.
Is é deichniúr (10) uasmhéid na mball a ceadaítear ag an gceardlann.
Ar an ábhar sin cláraigh go luath nó beidh díomá an domhain ort mar ar ór ná ar airgead ní ghlacfar le níos mó ná deichniúr (10).

Anois, níl ach dhá rud le déanamh agat:

(i)Clárú le Gael-Taca – d’ainm agus agus do chuid sonraí a sheoladh ar aghaidh.

[eolas@gael-taca.com Fón: 021-4310841]

(ii)An t-ábhar atá tú chun a léamh amach a chur ar aghaidh ar líne chuig: eolas@gael-taca.com roimh 5.00pm Dé Luain, 25 Meán Fómhair ar a dhéanaí.

Ní ghlacfar le haon ábhar ó éinne i ndiaidh an dáta sin.

Moltar duit tosnú ag scríobh a luaithe agus a bhíonn áit fachta agat ar an gceardlann.

Ná cuir ar an méir fhada é nó ní dhéanfaidh tú in aon chor é!

—————————————————————————————————————
An Ghreadóg (Apéritif)

Léamh Filíochta/Próis

Tá sé i gceist go mbeadh léamh filíochta/próis ar siúl i ndiaidh na ceardlainne in Áras Ghael-Taca óna 4.30 – 6.00 i.n. ina gcuirfidh roinnt filí agus scríbhneoirí de chuid na ceardlainne a gcuid saothar i láthair an phobail.
—————————————————————————————————————-
An Clabhsúr

Greadfaimid linn go dtí teach tábhairne Callanans NÓ The Long Valley ina dhiaidh sin, áit a ndéanfaimid beart de réir ár mbriathra mar a dhein laochra móra na Féinne fadó riamh agus áit a ndéanfaimíd ár ngobanna a fhliuchadh (sa tobar fíoruisce, ar ndóigh!).

An scríbhneoir agus an file Mícheál Ó Ruairc a bheas ina stiúrthóir ar an gceardlann.
——————-+++++———————