Fúinn

Bunaíodh Gael-Taca i 1987. Eagras neamhspleách neamhpholaitiúil é Gael-Taca, le dearcadh dearfach i leith na teangan. Cuid bhunúsach dár bhféiniúlacht féin is ea an Ghaeilge agus cuirimid romhainn dea-thoil a chothú don Ghaeilge trínár gcuid oibre. Beocht na teangan a léiriú, sin is mian linn.

Bímid ag obair le scoileanna, lucht gnó agus an pobal i gcoitinne chun an Ghaeilge a chur os comhair daoine agus a neartú i gCorcaigh mar phríomhchathair na Gaeilge sa Mhumhain.
Tá an teanga ag dul ó neart go neart i gCorcaigh le roinnt blianta.

Cuireann Gael-Taca eolas ar fáil faoi Imeachtaí Gaeilge, Ranganna Gaeilge, Naíonraí, Ciorcail Chomhráidh, Gaelscoileanna, agus i dtaobh rud ar bith a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge.

Fís

An Ghaeilge a chur os comhair na ndaoine go forleathan

Oifigeach Forbartha

Peadar de Blúit

Uachtarán

Padraig Hamilton

Leas-Uachtarán

Barra Ó Caoimh

Bord Stiúrtha

Cathaoirleach – Cáit Ní Shúilleabháin
Rúnaí – Adrian Breathnach
Leas-Rúnaí Justin Ó Scanaill
Baill Boird ;  Feidhlim Ó hAdhmaill

Sonraí teagmhála: 

Uimhir theileafóin: 021-4310841

Ríomhphosteolas@gael-taca.com

Facebook: gaeltaca

Plean Gníomhach 5 Bliain Ghael Taca