About Us

Bunaíodh Gael-Taca i 1987. Eagras neamhspleách neamhpholaitiúil é Gael-Taca, le dearcadh dearfach i leith na teangan. Cuid bhunúsach dár bhféiniúlacht féin is ea an Ghaeilge agus cuirimid romhainn dea-thoil a chothú don Ghaeilge trínár gcuid oibre. Beocht na teangan a léiriú, sin is mian linn.

Bímid ag obair le scoileanna, lucht gnó agus an pobal i gcoitinne chun an Ghaeilge a chur os comhair daoine agus a neartú i gCorcaigh mar phríomhchathair na Gaeilge sa Mhumhain.
Tá an teanga ag dul ó neart go neart i gCorcaigh le roinnt blianta.

Cuireann Gael-Taca eolas ar fáil faoi Imeachtaí Gaeilge, Ranganna Gaeilge, Naíonraí, Ciorcail Chomhráidh, Gaelscoileanna, agus i dtaobh rud ar bith a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge.

Vision:

To promote the Irish language in Cork city and county.

Development Officer

Peadar de Blúit

President

Padraig Hamilton

Vice-President

Barra Ó Caoimh

Board

Chairperson – Cáit Ní Shúilleabháin
Secretary – Adrian Breathnach
Vice-secretary – Justin Ó Scanaill
Board members – Feidhlim Ó hAdhmaill

Sonraí teagmhála: 

Uimhir teileafóin: 021-4310841

Ríomhphosteolas@gael-taca.com

Facebook: gaeltaca

Gael Taca’s 5 Year Action Plan