Gradam Uí Chuanacháin

Gradam Phádraig Uí Chuanacháin

Bhí Pádraig i measc bunaitheoirí  Ghael-Taca i 1987 agus bhí dlúthbhaint aige ag an am gcéanna le bunú gaelscoileanna i gcathair is i gcontae Chorcaí. Chuir Pádraig roimhe go mbeadh an Ghaeilge le tabhairt faoi ndeara ag daltaí scoile lasmuigh den rang scoile agus ghríosaigh sé an lucht gnó chuige sin. Tháinig borradh is fás faoin nGaeilge ag an am, agus tá Gael-Taca ag leanúint sampla Phádraig ó shin.

Ba mhór an chailliúint a bhás dá mhuintir gheanúil is do shaol na Gaeilge, ní hamháin i gCorcaigh ach ar fud na tíre chomh maith.

Bronnfar an gradam seo ar an gComhlacht nó ar an nGnó is mó a chuireann an Ghaeilge chun cinn. Tá slite éagsúla chun an Ghaeilge a úsáid sa ghnó – is féidir í a úsáid ar láithréain gréasáin, ar fhógraíocht, ar chomharthaíocht nó ar bhileoga eolais. Tá foireann Gael-Taca ann chun comhairle agus cabhair a thabhairt d’éinne atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid.

Tá bá an-mhór ag muintir Chorcaí leis an nGaeilge agus is uirlis iontach í an teanga i gcursaí margaíochta. Tapaidh an deis.

Ó thaobh úsáid na Gaeilge de, taispéanann an taigdhe :
• Is difreálaí é an Ghaeilge
• Cuireann úsáid na Gaeilge i nGnó Rochtain ar fáil chuig Margaí Nua
• Is féidir le húsáid na Gaeilge i nGnó Cáil Cuideachta a fheabhsú
• Tá úsáid na Gaeilge i nGnó Costéifeachtach agus Éasca le Forfeidhmiú

Cén fáth go núsáidfá an Ghaeigle i do ghnó?
• Buntáistí Tráchtála- Difreálann sé tairgí agus seibhísí ó chuid do iomaitheoirí mar bíonn eispéireas an chustaiméara níos deise. Cuireann sé margay nua ar fáil (Os cionn 7,000 dalta ag freastal ar Gaelscoileanna i gCorcaigh)
• Buntáistí Brandála –Aibhsítear Eitneachas agus Bunús na tairgí (Éireannach / Áitúil / Pobail)
• Tá ‘Éireannachas’ mar radharc nua aimseartha ar ‘Seamróga’. Chlúdaigh na buntáistí ‘Caidrimh Poiblí’ a bhain le húsáid na Gaeilge gach rud ó aitheantas custaiméara agus tionscail agus gradam.
• Dúirt 60% de 1,000 fhreagóirí go bhfuil siad baúil de níos mó feicéalach na Gaeilge i gcúrsaí magaíochta agus i gcúrsaí fógraíochta.
• Labhraíonn 224,102 duine Gaeilge i gCorcaigh (Cenus 2011)
• 27 Gaelsocileanna i gCorcaigh

 

Beidh bronnadh Ghradam Uí Chuanacháin ar siúl ar an 18ú Samhain san Óstán Metropole ag Oíche Bhliantúil na nGael!

Oíche Bhliantúil na nGael/Gradam Uí Chuanacháin
Oíche Bhliantúil na nGael/Gradam Uí Chuanacháin