Frásaí Gaeilge

Seo liosta de phrásaí Gaeilge le aistriúchán Béarla le húsáid in ócáidí ar leith:

Dia Dhuit
Hello
Conas atá tú?
How are you?
Tá an lá go hálainn inniu.
It is a beautiful day.
Tá sé fuar inniu.
It is cold today.
Tá sé ag cur báistí inniu.
It is raining today.
Tá an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir.
The sun is shining brightly in the sky.
Is mise _______
I am _______.
_______ is ainm dom.
_______ is my name.
Tá mé ______ d’aois.
I am ______ years old.
Tá mé i mo chónaí i mBaile and Chollaigh.
I live in Ballincollig.
Tá mé ag obair i mBaile and Chollaigh.
I work in Ballincollig.
Cad as duit?
Where are you from?
Is as Baile an Chollaigh dom.
I am from Ballincollig dom.
Is as Contae Chorcaí dom. I am from County Cork.

Spórt:

Cispheil
Basketball
Iománaíocht Hurling
Haca Hockey
Sacar Soccer
Peil Football
Leadóg Tennis
Ag snámh Swimming

Bialann:

Ba mhaith liom cupán tae.
I would like a cup of tea.
Ba mhaith liom dinnéar. I would like dinner.
Anraith Soup
Anraith Muisriún le huachtar Cream of mushroom soup
Prátaí Potatoes
Liomach Lobster
Sicín Rósta Roast chicken
Uachtar Reoite Ice cream
Milseog Dessert