Foclóirí/Acmhainní Ar Líne

Seo chugat liosta de na suíomhanna gréasáin ar líne a chabhróidh leat an Ghaeilge a úsáid i do ghnólacht agus ó lá go lá. Má tá tuilleadh eolais nó moltaí uait, ná bíodh drogall ort glaoch a chur orainn ar 021-4310841 nó ríomhphost a chur chuig eolas@gael-taca.com. Má tá aon suíomhanna eile a gceapann tú go bhfuil siad úsáideach dóibh siúd ar mhaith leo an Ghaeilge a úsáid nó a fhoghlaim, tá fáilte romhat sinn a chur ar an eolas.

 

Foclóir ar líne.
Foclóir ar líne.
An Nuacht is déanaí faoin nGaeilge.
Tagairt gramadaí.
Seicealaí Gramadaí Litriú.
Cúrsa Gaeilge ar líne.
Ranganna agus Acmhainní Gaeilge.
Siopa Leabhar Gaeilge ar líne.
Cúrsa Gaeilge ar líne.
http://www.gaelsceal.ie/ Nuachtán Gaeilge seachtainiúil.
http://www.beo.ie/ Iris Míosúil ar líne.
http://www.logainm.ie/ Bunachar Logainmneacha na hÉireann.
http://www.focloir.ie/ga/index.html An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge